Hjemmefronthytta

Hjemmefronthytta ble oppført høsten 1944 av milorggruppa på Skreia. Den ligger høyt og fritt på Torseterkampen, 856 meter over havet. Med fullt belegg tok hytta 20 mann.

Hytta fikk stor betydning for milorg-arbeidet i Gjøvik/Toten området frem til krigens slutt. Flere personer som måtte gå i dekning, bodde på hytta i kortere eller lengre perioder, og den ble et samlingssted for dropptjenesten på Totenåsen den siste krigsvinteren.

Den opprinnelige hjemmefronthytta brant ned til grunnen i september 2009. Den ble bygget opp igjen i 2010–2012.

  • hjemmefronthytta.jpg
    1/1

Kart

  • Hjemmefronthytta

    Hjemmefronthytta ble oppført høsten 1944 av milorggruppa på Skreia. Den ligger høyt og fritt på Torseterkampen, 856 meter over havet. Med fullt belegg tok hytta 20 mann. Hytta fikk stor betydning for milorg-arbeidet i Gjøvik/Toten området frem til krigens slutt. Flere personer som måtte gå i dekning, bodde på hytta i kortere eller lengre perioder, og den ble et samlingssted for dropptjenesten på Totenåsen den siste krigsvinteren. Den opprinnelige hjemmefronthytta brant ned til grunnen i september 2009. Den ble bygget opp igjen i 2010–2012.

  • Hjemmefronthytta

Bruk av Hjemmefronthytta

  • Hytta kan benyttes til dagsturbesøk. Det er ikke tillatt å overnatte i hytta.
  •  Det går an å fyre i ovnen. 
  • Vennligst etterlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den.


Nøkkel:

Nøkkel ved dagsturbesøk kan lånes fra Rausteinshytta (vinter), Torsætra og Mjøsmuseets dokumentasjonssenter på Kapp Melkefabrikk.

Man betaler 30 kr ved lån av nøkkelen som en gruppebillett til museumsbygningen. Erstatning ved tapt nøkkel er 300 kr.

Nøkkel leveres der du lånte den. Ved Torsætra kan nøkkel lånt der legges i postkasse. Egnet utgangspunkt for en vandring inn til hytta er f.eks. Hognsætra (Ca. 1–1,5 timer).