Sammarskvæll på Stenberg: Ljåslått og annen bruk av håndredskap

Instruktør er Hans Petter Evensen.

  • Ljaslatt_stenberg.jpg
    Heidi Froknestad

Prøv ljå og annen håndredskap! Kveldens instruktør er Hans Petter Evensen, pensjonert lærer på Lien landbruksskole i Hallingdal og forfatter av boka «Slå med ljå».

Oppmøte v/ kafebygget på Stenberg.

Billettpris kr 200,- inkluderer instruksjon og mat på kafeen (100,- for deltakere på slåttedagen).Se også