Håkon Skaug avduker skålgropstein fra Kraby

Kom og opplev avduking av vår nye skålgropstein når ordfører Håkon Skaug kommer til Mjøsmuseet på Kapp melkefabrikk. I sommer ble denne steinen flyttet fra tunet på Kraby gard og inn til museet, med bistand fra fylkesarkeologen.

I Mjøsas Ark har Mjøsmuseet en samling med steiner med spor etter menneskelig aktivitet fra både steinalder og framover mot bronsealder. 
Mest kjent er kanskje helleristninger med bilder av dyr og andre figurer, men steiner med en eller flere skålgroper er også vanlig å finne. 

Hva som var hensikten med disse skålgropene er ikke arkeologene helt sikre på. Kanskje Håkon kan fortelle oss mer dette fenomenet? 

Etter avdukingen feirer vi med kake.