Arkiv

Mjøsmuseet forvalter rundt 1800 hyllemeter med historiske arkiver fra Toten, Gjøvik, Vardal og Biri. Her kan du kikke på materiale etter de store bedriftene eller de små foreningene. Vi har også en stor boksamling. Du finner oss på Eiktunet og på Kapp Melkefabrikk.

Åpningstider: Kapp tirsdag 10–16, onsdag 12–18; Eiktunet torsdag 10–16 (avtaler utenfor åpningstidene avtales med arkivansvarlig).

Arkivet er sommerstengt fra 26. juni til 17. juli.Arkivaren – Gud bevar en! – elsker da sit støv. Han i det jo finder, Norges Hædersminder. I sin kjælder, bor han heller, end blandt rankens løv.

Henrik Wergeland: Arkiv-vise

Kart