Hopp til hovedinnhold

Innlandsarkiva

Innlandsarkiva (tidligere Opplandsarkivet) er et samarbeidstiltak om privatarkiv mellom Innlandet fylkeskommune og følgende museer i Innlandet: Anno Museum, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseet, Stiftelsen Lillehammer Museum og Valdresmusea.

Nettverket har endret navn og vokst i omfang - både geografisk og i antall medlemmer.
Formålet er å styrke arkivene og arkivarenes arbeid. Innlandsarkiva har lange tradisjoner som går tilbake til 1981, og er per 2023 unikt i sin oppbygning og historikk på nasjonalt plan.

Derfor er Innlandsarkiva viktige:

Privatarkiv kan bestå av samlinger av organiserte papir- og elektroniske dokumenter som rapporter, korrespondanse og regnskap, men også foto og lydmateriale som intervjuer eller musikkspor. Dette er fra bedrifter, foreninger og privatpersoner som har en historisk verdi for sin samtid og fremtidige generasjoner.

Privatarkivene ivaretas hos de ulike museene på samfunnets vegne, og er tilgjengelig for befolkningen i den grad personvernloven tillater.

Museene har et samfunnsansvar for å dokumentere tidens ånd, og det er ønskelig å bevare arkiver etter dagens bedrifter, foreninger og privatpersoner.


Sitter du på arkiv som kan være relevant? Har du spørsmål? Ta kontakt per e-post. Se listen under for å finne museet i din region.


Gunn Idun Gaardløs Hammer
Gunn Idun Gaardløs Hammer
Leder Innlandsarkiva

Anno Museum:

post@annomuseum.no


Gudbrandsdalsmusea: 

post@gudbrandsdalsmusea.no


Mjøsmuseet: 

post@mjosmuseet.no


Norsk Vegmuseum:

 vegmuseum@vegvesen.no


Randsfjordmuseet: 

post@randsfjordmuseet.no


Stiftelsen Lillehammer Museum:

post@lillehammermuseum.no


Valdresmusea: 

info@valdres.museum.no


Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1