17.mai på Stenberg 2022

Det stedet på Toten som virkelig minner oss på hvorfor vi feirer 17. mai er amtmannsgarden Stenberg. Lauritz Weidemann, som bodde her, var en av de 112 eidsvollsmennene som gav Norge en egen grunnlov 17.mai i 1814.

Praktisk info

Tale for dagen, kransenedleggelse og åpen kafe på Ditlevines utsikt.


Tid og sted
Stenberg (Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru) 17. mai 2022 kl. 14.00

Velkommen til en høgtidelig og hyggelig markering av nasjonaldagen sammen med selveste Weidemann og to feststemte Toten-ordførere. Det blir tale for dagen, kransnedleggelse på familien Weidemanns grav, og vi synger nasjonalsangen sammen, alt vakkert innrammet av kvitveisenga i Stenbergparken.

Ditlevines utsikt holder åpent og kan friste med middag, is, pølser, brus, kaffe og kaker.

Det stedet på Toten som virkelig minner oss på hvorfor vi feirer 17. mai, er amtmannsgarden Stenberg. Sorenskriver (og senere amtmann) Lauritz Weidemann, som bodde her, var en av de 112 eidsvollsmennene som gav Norge en egen grunnlov i 1814. Han hadde skrevet et eget grunnlovsutkast, og var med i redigeringskomiteen for den endelige Grunnloven av 17. mai 1814. Denne skapte grunnlaget for rettstaten og utviklingen av folkestyret i Norge.

  •  (Foto/Photo)
    1/1