Utleie

Mjøsmuseet leier ut lokaler for møter og selskaper.

Vollumfjøset på Stenberg

  •  (Foto/Photo)
    origo.no

Vollumfjøset er et gammelt seterfjøs som er gjenreist på Stenberg, og har tilbygget anretningskjøkken og toaletter. Vollumfjøset gir en lun og særegen ramme for møter og selskaper. 

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og har toaletter tilpasset rullestolbrukere. Vollumfjøset har maksimumsgrense på 80 personer, ved oppdekking anbefaler vi maks 60-65 personer. 

Leiepriser 2021
Helg kr. 4000 inkl. vask
Enkelt dag mandag-torsdag kr. 2500

Skumsrudbygningen på Eiktunet

  •  (Foto/Photo)
    Øyvind Holmstad

Skumsrudbygningen er en meget spesiell og sjarmerende bygning. Opprinnelig et kornlager fra Biri, som senere skulle bygges om til minnekirke. Det skjedde ikke. Bygningen er uten vann, varme og dekketøy, og kan leies i sommerhalvåret. Det er plass til inntil 60 personer der.

Leiepriser 2021
Helg: kr. 3 000,- inkl vask.
Enkelt dag mandag-torsdag kr 2.000,-

Utescena på Eiktunet
I parken på Eiktunet er det utescene med amfi som kan leies, til både private selskap og offentlige kulturarrangement.
Leiepris 2021, etter avtale.

Send en forespørsel