Utleie

Mjøsmuseet leier ut lokaler for møter og selskaper.

Vollumfjøset

  • Vollumfjset.jpg
    origo.no

Vollumfjøset er et gammelt seterfjøs som er gjenreist på Stenberg, og har tilbygget anretningskjøkken og toaletter. Vollumfjøset gir en lun og særegen ramme for møter og selskaper. 

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og har toaletter tilpasset rullestolbrukere. Vollumfjøset har maksimumsgrense på 80 personer, ved oppdekking anbefaler vi maks 60-65 personer. Det er mulig å leie hvite duker for kr. 100 per duk.

Leiepriser 2018

Helg (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 4 800

Enkelt dag  mandag-torsdag kr. 2 400

Eiktunet

  • Skumsrud.JPG
    Øyvind Holmstad

I parken på Eiktunet er det utescene med amfi som kan leies. Skumsrud-bygningen kan leies i sommerhalvåret, inntil 60 personer.

Leiepriser 2018

Utescene - etter avtale

Skumsrud - kr. 3 000

Send en forespørsel