Utleie

Mjøsmuseet leier ut lokaler for møter og selskaper.

Vollumfjøset på Stenberg

  •  (Foto/Photo)
    origo.no

Vollumfjøset er et gammelt seterfjøs som er gjenreist på Stenberg, og har tilbygget anretningskjøkken og toaletter. Vollumfjøset gir en lun og særegen ramme for møter og selskaper. 

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og har toaletter tilpasset rullestolbrukere. Vollumfjøset har maksimumsgrense på 80 personer, ved oppdekking anbefaler vi maks 60-65 personer. 

Leiepriser 2022
Helg kr. 4600 inkl. vask
Enkelt dag mandag-torsdag kr. 2500

Skumsrudbygningen på Eiktunet

  •  (Foto/Photo)
    Øyvind Holmstad

Skumsrudbygningen er en meget spesiell og sjarmerende bygning. Opprinnelig et kornlager fra Biri som på et tidspunkt var tenkt ombygd til minnekirke, selv om man aldri tok det steget. Bygningen er uten innlagt vann, varme og dekketøy, og kan kun leies i sommerhalvåret. Det er plass til inntil 60 personer der.

Leiepriser 2022
Helg: kr. 3 000,- inkl vask.
Enkelt dag mandag-torsdag kr 2.000,-

Utescena på Eiktunet
I parken på Eiktunet er det utescene med amfi som kan leies, til både private selskap og offentlige kulturarrangement.
Leiepris 2022, etter avtale.

Send en forespørsel