Utleie

Mjøsmuseet leier ut lokaler for møter og selskaper.

Vollumfjøset

  •  (Foto/Photo)
    origo.no

Vollumfjøset er et gammelt seterfjøs som er gjenreist på Stenberg, og har tilbygget anretningskjøkken og toaletter. Vollumfjøset gir en lun og særegen ramme for møter og selskaper. 

Bygningen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og har toaletter tilpasset rullestolbrukere. Vollumfjøset har maksimumsgrense på 80 personer, ved oppdekking anbefaler vi maks 60-65 personer. 

Leiepriser 2020

Helg (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 4000

Enkelt dag mandag-torsdag kr. 2500

Eiktunet

  •  (Foto/Photo)
    Øyvind Holmstad

I parken på Eiktunet er det utescene med amfi som kan leies. Skumsrudbygningen kan leies i sommerhalvåret, det er plass til inntil 60 personer der. 

Leiepriser 2020

Utescena: etter avtale

Skumsrud: kr. 3 000

Send en forespørsel