Mjøsmuseet AS

Mjøsmuseet tar vare på og formidler hus, gårder, båter, industri og folks liv fra gammelt av og fram til i dag. Vi har historiske anlegg på Gjøvik, Toten, Lillehammer og Minnesund og spesielt ansvar for sjøfarten på Mjøsa. Museet har kontorer på Kapp og Gjøvik, som huser ca. 16 fast ansatte.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Mjøsmuseet er et regionalt kulturhistorisk museum med samlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. På anleggene våre er det tilsammen over 100 historiske bygninger, flere parker, hager og kulturlandskap. Vi tar vare på arkiv, fotografi og gjenstander.  Bygningsvernrådgiver og Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet. 

Historikk: I 2006 ble museene Gjøvik historiske samlinger, Toten museum og Mjøssamlingen slått sammen til et større regionalt museum, Mjøsmuseet AS.