Hopp til hovedinnhold

Mjøsmuseet AS

Mjøsmuseet tar vare på og formidler hus, gårder, båter, industri og folks liv fra gammelt av og fram til i dag. Vi har historiske anlegg på Gjøvik, Toten, Lillehammer og Minnesund og spesielt ansvar for sjøfarten på Mjøsa. Museet har kontorer på Kapp og Gjøvik, som huser ca. 16 fast ansatte.

  • 1/1

Mjøsmuseet er et regionalt kulturhistorisk museum med samlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. På anleggene våre er det til sammen over 100 historiske og antikvariske bygninger, flere parker, hager og kulturlandskap. Vi tar vare på arkiv, fotografi og gjenstander. Stillingene som bygningsvernrådgiver og leder for Innlandsarkiva (tidligere Opplandsarkivet) er lagt til museet. 

I 2022 inngikk Mjøsmuseet AS en femårig formell samarbeidsavtale med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), om forskning og utvikling basert på våre felles interesseområder i Gjøvikregionen.

Bakgrunn for det konsoliderte museet: i 2006 ble museene Gjøvik historiske samlinger, Toten museum og Mjøssamlingen slått sammen til et større regionalt museum, Mjøsmuseet AS.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1