Ansatte

Du finner de fleste ansatte på hovedkontoret i Kapp Melkefabrikk på Toten. Fototjeneste og Mjøsmuseets resepsjon på Gjøvik er i Kauffeldtgården i Gjøvik sentrum. Arkivarene har arbeidsplasser både i Tingbygningen på Hunn og Eiktunet på Gjøvik og i Kapp Melkefabrikk på Toten.

Brusveen, Anders

Brusveen, Anders

Driftsleder

Bøe, Marianne

Bøe, Marianne

Sekretær (50 %)

Evensen, Ole Anders Lundgaard

Evensen, Ole Anders Lundgaard

Arkivansvarlig

Fredholm, Evald

Fredholm, Evald

Formidler/gjenstandsprosjekt

Froknestad, Heidi

Froknestad, Heidi

Landskapsarkitekt

Fylkesnes, Silje Cathrin

Fylkesnes, Silje Cathrin

Sekretariatsleder Opplandsarkivet

Grongstad, Siv Bente

Grongstad, Siv Bente

Kontorsjef

Hanestad, Hans Kristian

Hanestad, Hans Kristian

Vaktmester (mai-september)

Hansebråten, Kjell Roger

Hansebråten, Kjell Roger

Håndverker

Hansen, Werner

Hansen, Werner

Fotoansvarlig

Hasle, Ingvild

Hasle, Ingvild

Formidlingsansvarlig og skolekontakt

Nysethbakken, Rina

Nysethbakken, Rina

Samlingsansvarlig/prosjektleder

Pettersen, Frede

Pettersen, Frede

Håndverker

Raddum, Trond

Raddum, Trond

Bygningsvernrådgiver

Villa, Stein

Villa, Stein

Tradisjonsmusiker og folkemusikkarkivar

Årstad, Inger Christine

Årstad, Inger Christine

Avdelingsleder for formidling, arkiv og foto