Mjøsmuseets arkiver

Mjøsmuseet forvalter rundt 1800 hyllemeter med historiske arkiver fra Toten, Gjøvik, Vardal og Biri. Her kan du kikke på materiale etter de store bedriftene eller de små foreningene. Vi har også en stor boksamling. Du finner oss på Kapp Melkefabrikk og på Eiktunet.

Åpningstider Arkiv:

  • Dokumentasjonssenteret – Tirsdager 10–16; onsdager 12–18 (Kapp Melkefabrikk, Fabrikkvegen 48, 2849 Kapp)
  • Eiktunet – Torsdager 10–16 (Øverbyvegen 108, 2825 Gjøvik)
  • Andre tider avtales med arkivansvarlig. Begge arkivene har sommerstengt i juli.


Arkivaren – Gud bevar en! – elsker da sit støv. Han i det jo finder, Norges Hædersminder. I sin kjælder, bor han heller, end blandt rankens løv.

Henrik Wergeland: Arkiv-vise

Kart