Mjøsmuseets arkiver

Mjøsmuseet forvalter rundt 1800 hyllemeter med historiske arkiver fra Toten, Gjøvik, Vardal og Biri. Her kan du kikke på materiale etter de store bedriftene eller de små foreningene. Vi har også en stor boksamling. Du finner oss på Kapp Melkefabrikk og på Eiktunet.

Åpningstider

Dokumentasjonssenteret Kapp Melkefabrikk – onsdager kl. 12-18

Eiktunet – etter avtale med arkivar

Arkivene er sommerstengt fra 1.juli – 15. august.
Første åpningsdag etter ferien er onsdag 17.august.

Arkivaren – Gud bevar en! – elsker da sit støv. Han i det jo finder, Norges Hædersminder. I sin kjælder, bor han heller, end blandt rankens løv.

Henrik Wergeland: Arkiv-vise

Kart

Her finner du våre arkiver