Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling som
driftsleder i Mjøsmuseet

Mjøsmuseet er et kulturhistorisk museum i stor faglig utvikling. Vi er 20 ansatte som i fellesskap revitaliserer anleggene våre, og jobber med formidling og forvaltning av kulturarven i regionen. Geografisk strekker museet seg langs hele Mjøsas vestre bredd med hovedvekt på Gjøvik og Toten, men også med ansvar for Mjøsas historie.

Vi søker etter en driftsleder i 100 % fast stilling fra og med 1. desember. Driftslederen inngår i direktørens ledergruppe. Stillingen har ansvar for daglig drift og vedlikehold av museets 75 antikvariske bygninger, 21 driftsbygninger og infrastruktur. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer både operative gjøremål og langsiktig planlegging. Kontorstedet er på Eiktunet på Gjøvik.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og tilrettelegge driftsavdelingens arbeidshverdag med 3 ansatte i tillegg til prosjektmedarbeidere
 • FDV-ansvar for alle antikvariske og moderne bygninger og tekniske anlegg
 • Gjennomføring av bestillinger og prosjektledelse
 • Utarbeide budsjetter og følge opp mange ulike avtaler
 • Støtte og tilrettelegge for andre enheter i museet, så som samlingsforvaltning og formidling
 • Ansvar for museets sikringsarbeid innen brann, tyveri, klima, internkontroll, ROS-analyser og HMS
 • Arbeid med bærekraft, ENØK og miljøsertifisering

Vi søker deg

 • Som har ledererfaring
 • Med fagbrev og/eller høyere utdanning innen relevante byggfag
 • Som har forståelse og erfaring for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Med bestiller- og prosjektlederkompetanse
 • Som har god digital kompetanse og erfaring med bruk av IKT-baserte systemer
 • Med interesse for museumsarbeid og forståelse for historiske bygg
 • Med evne til å planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Som har førerkort klasse BE, liftsertifikat er ønskelig
 • Som kan disponere privat bil i arbeidstiden
 • Som er personlig egnet

Vi tilbyr

 • Spennende arbeid med regionens flotteste kulturminner
 • 100 % fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • God offentlig tjenestepensjon, for tiden gjennom KLP
 • Fleksitid

Spørsmål til stillingen rettes til direktør Arne Julsrud Berg (tel: 414 76 927) eller kontorsjef Siv Bente Grongstad (tel: 930 45 115).

Søknad med CV sendes på e-post til post@mjosmuseet.no innen 5. juli 2024.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1