Tilbud til skoler og barnehager

 • 1/20
  Mjøsmuseet AS
 • 2/20
  Mjøsmuseet AS
 • 3/20
  Mjøsmuseet AS
 • 4/20
  Mjøsmuseet AS
 • 5/20
  Mjøsmuseet AS
 • 6/20
 • 7/20
 • ARKEN
  8/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  9/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  10/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  11/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  12/20
 • ARKKEN Viking på Mjøsa
  13/20
 • ARKKEN Viking på Mjøsa
  14/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  15/20
 • 17/20
 • 18/20
 • 19/20
 • 20/20

Mjøsmuseet gleder seg over at flere og flere skoler bruker anleggene våre for å gjøre historien levende for elevene. 

Tilbudene til skoleelever og barnehagebarn er gratis. Mjøsmuseet har laget både obligatoriske og frie tilbud til grunnskolene i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Eidsvoll. Opplegget «Viking på Mjøsa» er en del av DKS-tilbudet til Oppland Fylkeskommune, se ksys.no. 

Barnehagene i Vestre Toten har sin egen dag på Stenberg hver vår, og folkemusikkarkivar og formidler Stein Villa har opplegg for barnehagebarn i Gjøvik. Utover dette kan barnehager ta kontakt for mer informasjon.

Videregående skoler som ønsker fagdager i historie og samfunnsfag kan ta kontakt for avtale.

Hjertelig velkommen!

3. trinn: Ei reise på Mjøsa - Mjøsas ark på Kapp Melkefabrikk

Elevene får Mjøshistorie, helt fra steinalderkvinnen Ger tar i mot elevene i helleristningsrommet, og opp til moderne klimaproblemer og hvordan vi skal holde Mjøsa trygg og sikre vår egen drikkevannskilde. Hvordan er det å sitte på i dampskipet Tordenskiold, som var isbryter på Mjøsa, og hva er egentlig svanemerket?

Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 3. klassinger i Østre Toten kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt.
Opplegget tilbys gjerne til Vestre Toten og Gjøvik kommuner hvis ønskelig. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål.


Tid og sted
Mjøsas ark (Fabrikkvegen 88, 2849 Kapp)18. – 25. april 2020 UKE 17

3. trinn: Da tippoldemor var lita - Eiktunet friluftsmuseum

Elevene drar på en tidsreise ca 100 år tilbake i tid til da tippoldemor var barn. Opplegget er skalert for ca 120 barn per dag, som deles i grupper og rullerer på seks ulike poster gjennom dagen. Møt storbonden og husfrua i Svartåsen som forbereder datteras bryllup, møt husmannskjerringa i Nysveen som steiker lapper på svartovnen, den strenge skolelæreren i skolestua, og budeia på sætra som kan alle slags eventyr og sagn om huldra og andre underjordiske vesen. Pause med medbrakt matpakke og friminutt midt på dagen.

Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 3. trinn i Gjøvik kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt.

Opplegget kan etter avtale tilbys Vestre Toten og Østre Toten kommuner hvis ønskelig. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål.


Tid og sted
Eiktunet (Øverbyvegen 108, 2825 Gjøvik)13. – 19. september 2020 UKE 38

4. trinn: Stenberg anno 1814 - Amtmannsgarden Stenberg

Amtmann Lauritz Weidemann var med i den første riksforsamlingen på Eidsvoll og bidro til å skrive den norske grunnloven. Stadig er det viktig å verne om demokratiet, og prinsippene som ligger til grunn for folkestyre. I dette dks-opplegget får elevene møte både amtmannen, amtmanninnen, spellemannen, husmannskona, kårkallen i vedskålen og en skriftlærd dame, og lære mer om både livet på en embetsmannsgård, men også om demokrati og hvordan grunnloven kom til.

Postene elevene skal innom er:

Skriv som i 1814: prøv å skrive med fjærpenn og blekk.

Grunnlovstreet: installasjon som elevene er med og lager under besøket på Stenberg.

Møte med Berte husmannskone: innblikk i livet til husmannsstanden i tida rundt 1814.

Møte med fru Ditlevine Weidemann: Fru Weidemann vil fortelle om livet i kjøkken og stuer på Stenberg.

Møte med Lauritz Weidemann: han forteller fra livet sitt som sorenskriver og Eidsvollsmann og hva han var opptatt av.

Møte med Spellemannen: hør hva folk spilte, sang og danset til i 1814.

Møte med kallen som hogger ved: kom inn i vedskålen og se alle sortene ved som trengtes i en slik stor husholdning som på Stenberg.

Produksjonen er obligatorisk for alle elever i 4. trinn i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner. Info kommer fra kommunens kulturkontakter.

Stenberg anno 1814 ble produsert for den kulturelle skolesekken av Mjøsmuseet første gang i 2014 i samarbeid med Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner. Produksjonen var støttet av kriblemidler fra Oppland Fylkeskommune.


Tid og sted
Stenberg (Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru)2. – 5. juni 2020 UKE 23

DKS-tilbud til Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll 2019/2020

Østre TotenVestre TotenGjøvikEidsvollTidspunkt
3. trinnOBLIGATORISK: "En reise på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Da tippoldemor var lita" - EiktunetEn reise: Uke 17 (21. til 23. april) Tippoldemor: Uke 38 (17. til 19. september)
4. trinnOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOvergang mai/juni
5. trinnFørjul på Gjøvik gårdUke 47 (19.-21. november)
6. trinnOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkUke 36 (3. til 6. september)
7. trinn"Skogsdrift med hest" - Stenberg"Skogsdrift med hest" - Stenberg"Skogsdrift med hest" - StenbergOBLIGATORISK EGET: MjøssamlingeneFor Gjøvik/ØT og VT: Uke 10 og 11 i mars. Tirsdag til fredag. «Førstemann til mølla» post@mjosmuseet.no For Eidsvoll kommune: Uke 37 (10.-13. september)
8.trinn"Eidsvold 1814" og Mjøssamlingene."Eidsvold 1814" og Mjøssamlingene«Hunn 1814 og livet på gården». Ta direkte kontakt med stein.villa@mjosmuseet.no for booking.Østre Toten; slutten av mai.
9. trinnOBLIGATORISK EGET: "Mjølkefabrikken og Balke"slutten av mai

Last ned mer info om stedene og oppleggene våre her: