Tilbud til skoler og barnehager

Mjøsmuseet har laget både obligatoriske og frie tilbud til grunnskolene i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Eidsvoll. Opplegget «Viking på Mjøsa» har tidligere vært en del av DKS-tilbudet til Oppland Fylkeskommune.

Barnehagene i Vestre Toten har sin egen dag på Stenberg hver vår, og folkemusikkarkivar og formidler Stein Villa har opplegg for barnehagebarn i Gjøvik. Utover dette kan barnehager ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle for mer informasjon.

Videregående skoler som ønsker fagdager i historie og samfunnsfag kan ta kontakt for avtale.

Hvis du er kulturkontakt eller kontaktlærer på en skole og lurer på hva som er aktuelt for din klasse, er det bare å ta kontakt med oss. 

Velkommen til museet!

3. trinn: Ei reise på Mjøsa - Mjøsas ark på Kapp Melkefabrikk

Elevene får Mjøshistorie, helt fra steinalderkvinnen Ger tar i mot elevene i helleristningsrommet, og opp til moderne klimaproblemer og hvordan vi skal holde Mjøsa trygg og sikre vår egen drikkevannskilde. Hvordan er det å sitte på i dampskipet Tordenskiold, som var isbryter på Mjøsa, og hva er egentlig svanemerket?

Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 3. klassinger i Østre Toten kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt. Arrangeres i samarbeid med Kulturskolen Mjølkefabrikken.

Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål.


Tid og sted
Mjøsas ark (Fabrikkvegen 88, 2849 Kapp) 25. – 28. april 2022
IMGP2229.JPG

3. trinn: Da tippoldemor var lita - Eiktunet friluftsmuseum

Elevene drar på en tidsreise ca 100 år tilbake i tid til da tippoldemor var barn. Opplegget er skalert for ca 120 barn per dag, som deles i grupper og rullerer på seks ulike poster gjennom dagen. Møt storbonden og husfrua i Svartåsen som forbereder datteras bryllup, møt husmannskjerringa i Nysveen som steiker lapper på svartovnen, den strenge skolelæreren i skolestua, og budeia på sætra som kan alle slags eventyr og sagn om huldra og andre underjordiske vesen. Pause med medbrakt matpakke og friminutt midt på dagen.

Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 3. trinn i Gjøvik kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt.

Opplegget kan etter avtale tilbys Vestre Toten og Østre Toten kommuner hvis ønskelig.

Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål.


Tid og sted
Eiktunet (Øverbyvegen 108, 2825 Gjøvik) 19. – 24. september 2021 UKE 38

4. trinn: Stenberg anno 1814 - Amtmannsgarden Stenberg

Amtmann Lauritz Weidemann var med i den første riksforsamlingen på Eidsvoll og bidro til å skrive den norske grunnloven. Stadig er det viktig å verne om demokratiet, og prinsippene som ligger til grunn for folkestyre. I dette dks-opplegget får elevene møte både amtmannen, amtmanninnen, spellemannen, husmannskona, kårkallen i vedskålen og en skriftlærd dame, og lære mer om både livet på en embetsmannsgård, men også om demokrati og hvordan grunnloven kom til.

Postene elevene skal innom er:

Skriv som i 1814: prøv å skrive med fjærpenn og blekk.

Grunnlovstreet: installasjon som elevene er med og lager under besøket på Stenberg.

Møte med Berte husmannskone: innblikk i livet til husmannsstanden i tida rundt 1814.

Møte med fru Ditlevine Weidemann: Fru Weidemann forteller om livet i kjøkken og stuer på Stenberg.

Møte med Lauritz Weidemann: han forteller fra livet sitt som sorenskriver og Eidsvollsmann og hva han var opptatt av. Han tar gjerne noen innspill til grunnlovsutkastet han arbeider med.

Møte med Spellemannen: hør hva folk spilte, sang og danset til i 1814.

Møte med kallen som hogger ved: kom inn i vedskålen og se alle sortene ved som trengtes i en slik stor husholdning som på Stenberg.

Produksjonen er obligatorisk for alle elever i 4. trinn i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner. Info kommer fra kommuneness kulturkontakter.

Stenberg anno 1814 ble produsert for den kulturelle skolesekken av Mjøsmuseet første gang i 2014 i samarbeid med Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner. Produksjonen var støttet av kriblemidler fra Oppland Fylkeskommune.
I 2020 ble opplegget avlyst pga Covid-19. I 2021 flyttet vi opplegget fra mai til september, og gav tilbudet til 6. trinn i stedet for 4. trinn. Dette fordi kullet som er 6.klassinger i 2021/2022 er dem som har gått glipp av mest av vårt skoletilbud på grunn av pandemien.


Tid og sted
Stenberg (Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru) 31. mai – 3. juni 2022 UKE 22

5. trinn Juleforberedelser på Gjøvik gård - tunet og hovedbygningen på Gjøvik gård

Gjøvik gård skal gjøres klar for julefeiring. Alle som bor og jobber på gården er i sving med juleforberedelsene. Den rause kokka Helga Østby, er travel med å lage i stand julemat av alle slag, den litt spesielle «Hønse-Guri» sørger for fuggelband til småfuglen og juleved til alle de 15 ovnene i hovedbygningen, mens tjenestejenta Lucia Iversen ruller lysene til selve julekvelden. I stallen står hestene klare med dombjellene på for kanefart i parken, inne i ballsalen pusser danselærer Engh danseskoene og skal lære ungdommene alle dansene til juleballet. Reidar Mjøen, den første julegjesten, har allerede kommet og sitter i musikkstua og dikter strofer og øver på julesangene. Det gjelder å nytte førjulstida godt, for det er mye som skal være på plass før jula ringes inn!

Felles lunsj med risgrøt og saft for alle kl. 10.30-11.00

Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 5. trinn i Gjøvik kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt.

Opplegget kan etter avtale tilbys Vestre Toten og Østre Toten kommuner hvis ønskelig. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål.

Avlyst i 2020 pga Covid-19. Gjennomføres som normalt i 2021.


Tid og sted
Gjøvik gård (Niels Ødegaardsgt. 3–7, 2815 Gjøvik) 22. – 26. november 2021 UKE 47

6. trinn: Viking på Mjøsa - Mjøsas ark på Kapp Melkefabrikk

Velkommen til en full dag i vikingtida, med mange spennende vikingaktiviteter! Utstillinga i museet Mjøsas ark på Kapp Melkefabrikk er utgangspunktet for dagen. Her får elevene se de ekte vikingsverdene og runesteinene fra arkeologiske funn gjort rett i nærheten.

Dagen er delt inn i sju poster. Gruppene får navn etter norrøne sagnfigurer som Fåvne, Ratatosk og Fenrisulven, og en fane de skal følge hele dagen. Alle får prøve seg i essa hos vikingsmeden, spise vikingmat, ro vikingskip, risse runer, skyte med pil og bue, møte skalden og høre om de norrøne gudene, og møte høvdingfrua og bli tatt opp som hennes krigere.

Viking på Mjøsa kombinerer fysisk aktivitet, naturopplevelser og levende historie. Læring er tett knyttet til opplevelse, og å få delta fysisk slik som dette opplegget legger til rette for har gitt gode erfaringer og gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.

Opplegget har tidligere vært en del av Den kulturelle skolesekken i Oppland fylke. Invitasjon sendes alle barneskoler i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner.

Avlyst i 2020 og 2021 pga covid-19.


Tid og sted
Mjøsas ark (Fabrikkvegen 88, 2849 Kapp) 31. august – 3. september 2021 AVLYST 2021 pga Covid-19

7. trinn: Skogsdrift med hest - i skogen ved Stenberg, Vestre Toten

I skoleopplegget Skogsdrift med hest på Stenberg er målet at elevene skal lære om bruk av skogen som ressurs før og nå. Vi tar utgangspunkt i tradisjonell drift med hest, der elevene blir med på ulike oppgaver og aktiviteter sammen med karer som har arbeidet i skogen. Elevene skal bruke øks, sag, barkespade og tømmersaks og får være med å laste tømmer på tømmersleden.

På samlingsplassen blir det rast midt på dagen, her får elevene sitte rundt bålet og spise ordentlig tømmerhuggerkost; stekt flesk med sirup og kokekaffe.

Invitasjon sendes kulturkontorene i Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner, for videre distribuering til skolene. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
Tid: Tirsdag-fredag uke 10 og 11, kl 9-13.30.
Sted: Stenberg friluftsmuseum. Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru.
Pris: 100,- pr elev. I tillegg dekker skolene skyss til Stenberg selv.
Antall: Maks. 20 elever pr dag, min. 2 voksne/lærere.
Er klassa større enn 20 elever fordeles elevene over to dager.

Mjøsmuseet sender ut forarbeid når deltakerlista er klar. Eventuelt etterarbeid kan være besøk på åsen med moderne skogsdrift eller på et sagbruk.
Opplegget arrangeres med støtte fra bl.a. Toten historielag, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, og mange frivillige skogsarbeidere. Velkommen til en hyggelig og lærerik dag på Stenberg!

Påmelding sendes ingvild.hasle@mjosmuseet.no, tlf. 90220435, innen 31. januar.

Avlyst i 2020 og 2021 pga Covid-19. Vi regner med å gjennomføre som normalt i 2022.


Tid og sted
Stenberg (Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru) 7. – 18. mars 2022 UKE 10 OG 11

7. trinn: Kystkultur i innlandet - Mjøssamlingene på Minnesund, Eidsvoll.

Mens flyene går rett over hodene på oss, bilene raser av sted på E6 og togene passerer like ved, får elevene lære om transport og kommunikasjon slik det var da anlegget på Minnesund var i drift. De får kjenne på noen av de fysiske utfordringene på kroppen, og både sjaue sand i trillebår og bære sekker med korn og kaffe opp alle trappene til lageret i Pakkhuset.

Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund er en helt unik attraksjon. Veteranbåtene ligger fortøyd ved brygga når de ikke «seiler på Mjøsa». Det eldste av sjøhusene på Minne-anlegget er fra 1801. På den gamle båtslippen ble fartøy bygget og reparert og selveste dampskipet Skibladner ble satt sammen her i 1856.
Mjøsmuseet forteller fargerike historier fra den gang Mjøsa og elvene rundt var hovedtransportvei for mennesker, varer og tømmer. Vi ønsker å gjøre barn i Eidsvoll kjent med hvordan det var å komme seg fram lenge før 4-felts E6 kom dundrende, og hvordan vi også i innlandet har hatt en egen kultur tilknyttet livet på sjøen, selv i mangel av saltvann.
Mjøssamlingene er et levende museum, hvor mange frivillige jobber og mekker på båtene nesten hver dag. Opplegget blir i samarbeid med dem.

Opplegget varer en halv skoledag, hvor elevene forflytter seg til 5 poster rundt på anlegget, med 15 minutter på hver post (inkl forflytning), og inntil 15 elever per gruppe. Elevene må være delt inn i 5 grupper før de kommer til Mjøssamlingene.
Varighet ca 2,5 timer inkludert lunsjpause.

Skolene bestiller transport selv, utgiften dekkes av Eidsvoll kommune.
Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken og obligatorisk for 7. trinn i Eidsvoll kommune. Info kommer fra kommunens kulturkontakt.


Tid og sted
Mjøssamlingene (Minnestranda 35, 2092 Minnesund) 13. – 16. september 2021

Se video fra Skogsdrift med hest, Stenberg anno 1814 og Viking på Mjøsa

  • 1/3
    Skogsdrift med hest på Stenberg
  • 2/3
  • 3/3
    Viking på Mjøsa