Tilbud til skoler og barnehager

 • 1/20
  Mjøsmuseet AS
 • 2/20
  Mjøsmuseet AS
 • 3/20
  Mjøsmuseet AS
 • 4/20
  Mjøsmuseet AS
 • 6/20
  Mjøsmuseet AS
 • 7/20
 • ARKEN
  8/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  9/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  10/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  11/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  12/20
 • ARKKEN Viking på Mjøsa
  13/20
 • ARKKEN Viking på Mjøsa
  14/20
 • ARKEN viking på Mjøsa
  15/20
 • 17/20
 • 18/20
 • 19/20
 • 20/20

Mjøsmuseet gleder seg over at flere og flere skoler bruker anleggene våre for å gjøre historien levende for elevene. 

Tilbudene til skoleelever og barnehagebarn er gratis. Mjøsmuseet har laget både obligatoriske og frie tilbud til grunnskolene i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Eidsvoll.

Se tabellen nedenfor. Opplegget «Viking på Mjøsa» er en del av DKS-tilbudet til Oppland Fylkeskommune, se ksys.no. 

Barnehagene i Vestre Toten har sin egen dag på Stenberg hver vår, og folkemusikkarkivar og formidler Stein Villa har opplegg for barnehagebarn i Gjøvik. Utover dette kan barnehager ta kontakt for mer informasjon.

Videregående skoler som ønsker fagdager i historie og samfunnsfag kan ta kontakt for avtale.

Hjertelig velkommen!

Ta kontakt med formidlingsansvarlig Ingvild Hasle ved spørsmål. 

DKS-tilbud til Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll 2019/2020

Østre TotenVestre TotenGjøvikEidsvollTidspunkt
3. trinnOBLIGATORISK: "En reise på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Da tippoldemor var lita" - EiktunetEn reise: Uke 17 (21. til 23. april) Tippoldemor: Uke 38 (17. til 19. september)
4. trinnOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOBLIGATORISK: "Stenberg anno 1814" - StenbergOvergang mai/juni
5. trinnFørjul på Gjøvik gårdUke 47 (19.-21. november)
6. trinnOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkOBLIGATORISK: "Viking på Mjøsa" - Mjøsas ArkUke 36 (3. til 6. september)
7. trinn"Skogsdrift med hest" - Stenberg"Skogsdrift med hest" - Stenberg"Skogsdrift med hest" - StenbergOBLIGATORISK EGET: MjøssamlingeneFor Gjøvik/ØT og VT: Uke 10 og 11 i mars. Tirsdag til fredag. «Førstemann til mølla» post@mjosmuseet.no For Eidsvoll kommune: Uke 37 (10.-13. september)
8.trinn"Eidsvold 1814" og Mjøssamlingene."Eidsvold 1814" og Mjøssamlingene«Hunn 1814 og livet på gården». Ta direkte kontakt med stein.villa@mjosmuseet.no for booking.Østre Toten; slutten av mai.
9. trinnOBLIGATORISK EGET: "Mjølkefabrikken og Balke"slutten av mai

Last ned mer info om stedene og oppleggene våre her: