Hopp til hovedinnhold

Tradisjonsmusikk

Tradisjonsmusikkarkivet ved Mjøsmuseet arbeider for å ta vare på og formidle tradisjonsmusikken i området. Tradisjonsmusikkarkivaren trakterer flere musikkinstrument og sørger for levende formidling av toner og sang fra museets tradisjonsmusikkarkiv. Gjennom videoopptak av konserter og framføringer arkiverer vi ikke-materiell kulturarv.

  • 1/1

Tradisjonsmusikk, hva er det?

Musikk utgjør en stor del av hverdagen til de fleste mennesker. Begrepet tradisjonsmusikk er relativt nytt og forbindes gjerne med folkemusikk som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Tradisjonsmusikkarkivet ønsker å definere begrepet som musikk – eller musikkaktivitet - som har hatt fotfeste i distriktet over en viss tid. Storgardsmusikk, orkesterforeninger, kor, korps, populærmusikk, menighetssang, revyviser, musikk fra andre kulturer.. alt hører med, på lik linje med feleslåtter, ballader og bånsuller.

Historikk

Tradisjonsmusikkarkivet Mjøsmuseet ble opprettet på Gjøvik i 1996. Først var det kommunalt og i 2000 ble driften overført til Gjøvik Historiske Samlinger. Tradisjonsmusikkarkivet for Vestoppland ble opprettet i 2001. Ordningen ble finansiert av 8 kommuner og fylket. Konsolideringen av museene i Vestoppland i 2006 medførte at arkivet nå skal betjene Gjøvik og Toten.

Hvordan ta vare på musikken?

For et museum er en av oppgavene å ta vare på og registrere materiale fra samfunnet som det er en del av. Når det gjelder musikk, er ikke dette et materiale som uten videre kan arkiveres. Ingenting er mer forgjengelig enn lyd; straks den opphører, er den forsvunnet for alltid. Men andre kilder også fortelle om musikken, som instrumenter, noter, fotografier og skriftlig kilder. 

Et av formålene for Tradisjonsmusikkarkivet ved Mjøsmuseet er å ta vare på og gjøre tilgjengelig dette materialet for publikum, så langt det er mulig. Her kan man levere inn noter, fotografier, sangbøker, spolebånd, kassetter, instrumenter og andre musikkrelaterte ting som en ikke vil la gå til grunne.

I arkivet fins diverse opptak av tradisjonsmusikk fra distriktet på spolebånd, kassetter, film og video, det er nedskrevne arrangementer av dansemusikk, viser, religiøse sanger og grammofonplater med lokale utøvere. Her kan studenter og andre interesserte få hjelp til å finne stoff til oppgaver.

Nettverk

Mjøsmuseet er med i Nasjonalt nettverk for musikk og musikkinstrumenter i norske museer og arkiver. Formålet med nettverket er å lage en oversikt over alt som fins av musikkinstrumenter i museenes samlinger i hele landet. Materialet, dvs. foto og visse opplysninger om instrumentene blir lagret i en musikkinstrumentdatabase på Ringve.

Formidling

Formidling er også en viktig del av Tradisjonsmusikkarkivets arbeid. Hvert år arrangeres en dag med seljefløytespikking og det holdes sangsamlinger der publikum får sjansen til å lære lokale viser. Skoler og barnehager får oppleve tradisjonsmusikk når de besøker museene, eller de får selv besøk av en utøver fra arkivet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1