Gjøvik gård forteller: Spor etter europeisk hagekunst i parken

Landskapsarkitekt og formidler i Mjøsmuseet Heidi Froknestad tar deg med i den vakre parken rundt Gjøvik gård, og forteller om spor vi fortsatt kan se i dag som vitner om den hagekunst som har vært å se i parken i tidligere tider.
Mer info kommer.

Bill. kr 200,- (150,- for medlemmer av Gjøvik historielag og Gjøvik gårds venneforening)
inkludert bevertning fra Drengestua kafe. 


Påmelding til
heidi.froknestad@mjosmuseet.no 
tlf. 947 86 762

Arrangementet er et samarbeid mellom Mjøsmuseet, Drengestua kafe, Gjøvik historielag og Gjøvik gårds venneforening.