Slåttedag på Stenberg 2019

Lær ljåslått med Hans Petter Evensen, forfatter av «Slå med ljå»

Kurs i ljåslått, 
lær gammeldags ljåslått av og med Hans Petter Evensen, forfatter av «Slå med ljå».

(kl 09.00 – 16.30 inkl lunsj). 

Pris:
Ungdom under 20 år: kr 250.
Toten historielag og grunneiere med skjøtselsavtale: kr 350.
Andre: kr 500.
Antallsbegrensning: 15 stk

Påmeldingsfrist mandag 5.august til fmopvmk@fylkesmannen.no.


NB egen Stenbergkvæll med tema "Slåttenga på nært hold" på Ditlevines utsikt kl 19.00.

Visste du at det finnes ca 13 daa av Norges viktigste slåttemarker på Stenberg? Slåtteenga inneholder vakre blomster, sjeldne beitemarksopper og viktig leveområder for insekter. 200 år med regelmessig slått er noe av grunnlaget for dette mangfoldet. Bli med botaniker Bjørn H. Larsen og se engas artsmangfold!

Servering i kaféen "Ditlevines utsikt" på billetten

Bill. kr 200,- (150,- for mdl. Toten historielag) inkl. bevertning.
NB! - påmelding
evald.fredholm@mjosmuseet.no eller tlf 97980597