Stenbergkvæll 30. juli: Byggeskikk og restaurering

Byggeskikksvandring - bli med rundt på friluftsmuseet og sjå på hus i fra 1600-tallet og fram til slutten av 1800-tallet. Vi ser på hustyper, stil, laftemetoder og materialbruk på de gamle husa og hvordan de restaureres i dag.

Mjøsmuseet følger retningslinjene fra myndigheten angående Covid-19-pandemien. Alle mindre arrangement sommeren 2020 avvikles utendørs. Publikum oppfordres til å kle seg etter forholdene. Vask/sprit hendene, og hold avstand til publikummere som ikke er i din egen husstand.  Hvis du føler deg forkjølet eller syk skal du ikke komme på arrangementet.