Stenbergkvæll 23. juli: Slåttedugnad - med ljå og bryne

Bli med ut i slåttenga! Få ljåen din slipt og frisk opp teknikken. På Stenberg er det flere vakre slåtteenger med en unik flora og artsmangfold. Disse blir slått hver eneste sommer og i år skal du få være med!
Kaffespleis kr 50,-

Billettknapp.png

STENBERGKVÆLLER: På grunn av korona kan vi være maks 50 personer per arrangement. På Quiz-kvelden kan 100 personer delta. Velkommen!

Mjøsmuseet følger retningslinjene fra myndigheten angående Covid-19-pandemien. Alle mindre arrangement sommeren 2020 avvikles utendørs. Publikum oppfordres til å kle seg etter forholdene. Vask/sprit hendene, og hold avstand til publikummere som ikke er i din egen husstand.  Hvis du føler deg forkjølet eller syk skal du ikke komme på arrangementet.

Deltagelse på slåttedugnad er selvsagt gratis, men vi ber om en slant på 50,- per deltager til en kaffespleis. Mjøsmuseet er forpliktet til å registrere alle personer som deltar på våre arrangementer, slik at man kan kontakte alle ved et evt smitteutbrudd. Derfor ber vi deltagerne om å bestille seg gratisbillett til arrangementet gjennom vår nettside, og dermed registrere kontaktinfo. 

Billettknapp.png

STENBERGKVÆLLER: På grunn av korona kan vi være maks 50 personer per arrangement. På Quiz-kvelden kan 100 personer delta. Velkommen!