Stenbergkvæll 16. juli: Weidemannfamiliens gravsted

Denne kvelden får vi komme inn i gravkapellet. Hva skjedde under begravelsen i 1902? Hvor er gravstedene? Hvilke gravleggingstradisjoner hadde embetsstanden, hvorfor hadde de sitt eget gravkapell? Hva tenkte folk om dette?

Billettknapp.png

STENBERGKVÆLLER: På grunn av korona kan vi være maks 50 personer per arrangement. På Quiz-kvelden kan 100 personer delta. Velkommen!

Mjøsmuseet følger retningslinjene fra myndigheten angående Covid-19-pandemien. Alle mindre arrangement sommeren 2020 avvikles utendørs. Publikum oppfordres til å kle seg etter forholdene. Vask/sprit hendene, og hold avstand til publikummere som ikke er i din egen husstand.  Hvis du føler deg forkjølet eller syk skal du ikke komme på arrangementet.

Billettknapp.png

STENBERGKVÆLLER: På grunn av korona kan vi være maks 50 personer per arrangement. På Quiz-kvelden kan 100 personer delta. Velkommen!