Stenbergseminaret 2021

Også i år på Kapp Melkefabrikk!

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Pris for seminarpakke kr. 700,- – studenter kr. 600,-
Mer informasjon og påmelding til stenbergseminar@gmail.com
eller mobil 991 67 494 innen 04.10.2021

Seminaret som årlig arrangement ble startet av redaksjonen til den kulturhistoriske kokeboka Amtmanninnen og hennes døtre, som ble utgitt i regi av Toten historielag i 2013. Kokeboka inneholder ikke bare Amtmanninnens matoppskrifter, men også kulturhistoriske tekster relatert til Weidemannfamiliens sosiale, kulturelle og politiske aktiviteter på 1800-tallets Toten og gården Stenberg.

Seminaret søker å gjenspeile bokas bredde i temaer, med fokus på mat, samfunn og kultur.

Seminaret inneholder 3-4 foredrag i tillegg til kulturelt innslag og servering av kulturhistorisk mat fra Ditlevines utsikt.

Arbeidsgruppen for seminaret oppnevnes for ett år av gangen, og består av representanter fra Toten historielag, Mjøsmuseet og vertskapet på Ditlevines utsikt.