• 1/1

Velkommen til seminar på Stenberg!
Vi byr på et variert program med 1800-tallstema om politiske bønder fra Mjøsdistriktet, fylkesmannsembetet, spedbarn- og barseldød og Amtmannens døtre på Stenberg. I tillegg blir det historisk lunsj, kunstnerisk innslag og omvisning i "Begravelsen".

Program
Marthe Hommerstad - Politiske bønder i innlandet på 1800-tallet
Knut Storberget - Amtmanns- og fylkesmannsembetet i historisk perspektiv
- Kunstnerisk innslag -
- Lunsj på Ditlevines utsikt
Trond Markestad - Spedbarnsdød og barseldød på 1800-tallet
Elin Tinholt - "Søstrene på Stenberg"
- Omvisning på Gravstedene


Påmelding til stenbergseminar@gmail.com innen 6. september.
Spørsmål om seminaret kan også rettes til denne andressen.