Hopp til hovedinnhold

Tingbygningen Hunn

 • 1/10
 • 2/10
  Mjøsmuseet AS
 • 3/10
  Mjøsmuseet AS
 • 4/10
 • 5/10
 • 6/10
 • 7/10
 • 8/10
 • 9/10
 • 10/10
  Mjøsmuseet AS

Tingbygningen på Hunn

Dette er det eneste huset som står igjen etter den gamle gården Hunn. Glassverket og senere deler byen Gjøvik ble bygget på jordene til gården. Mjøsmuseets tradisjonsmusikkarkiv holder til her og Gjøvik Spelmannslag leier bygningen til øvings- og kurslokale.

Tingbygningen på Hunn kan gjerne leies til konserter eller andre arrangementer. Utleie administreres av Gjøvik Spelmannslag ved Svein Arne Mæhlum (tlf 92 24 04 86).

KNUTEPUNKTET HUNN
Gjennomgangstrafikken har alltid preget livet på Hunn. I eldre tid gikk tverrforbindelsen mellom Sverige og Bergen på Mjøsa ved Hunn. Hovedvegen mellom Christiania og Trondhjem gikk over tunet. Fra hver gård og plass i sognet førte det sti eller tråkk til Hunn. Folk hadde ærend i forbindelse med skyss- og tingferd, post- og kirkegang. Sendebud møttes i gjestgivergården eller på tingstedet der rettssaker ble avgjort i flere hundre år. Da valgmennene fra fylket skulle velge sine representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814,- ble møtet lagt til Hunn.

KIRKESTED
Muntlig tradisjon forteller om flere gravhauger rundt garden. Den første kirken på Hunn var en stavkirke fra 1200-tallet. Den sto på tunet der Gjøvik kunst- og kulturskole holder til i dag. Ny Hunn kirke ble innviet i 1821 vest for tunet der Hunn gamle kirkegård ligger i dag. Men etter 60 år ble den revet og ny Gjøvik kirke bygget i sentrum. 

MILITÆRET
Hunnsmoen var den militære eksersisplassen til Biri-Vardalske dragonkompani. Moen var i bruk fra rundt 1760 (1789) til 1820-åra. Distriktsfengselet for Vestoppland ble i 1862 bygd i området, og senere ble andre områder brukt som skytebane.

HUNNSELVA
Hunnselva er et eldgammalt elvenavn som kan ha sammenheng med fiske og fangst. Etter hvert ble fossefallene viktige kraftkilder. Hunns sag og mølle og senere for industrien som Gjøvik er kjent for ligger langs elva. Berghusfallet ligger i dag i rør.

SKYSSTASJON
Skysstasjonen og gjestgiveriet på Hunn ble nedlagt rundt 1861 da den nye byen Gjøvik vokste fram. Vegmønsteret ble endret. Trafikken fikk den voksende handels- og industrivirksomheten samt damskipsanlegget, Gjøvik Station, nede på Mjøsstranda som mål. 

Huset er laftet i to etasjer og panelt utvendig og innvendig. Bygningen eies av Gjøvik kommune. 

Kart

Trykk på minusknappen for å zoome ut.

 • Tingbygningen Hunn (Hunnsvegen 29, 2819 Gjøvik)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1