Stenbergkvæll 13. august; Slåttenga på nært hold

Bli med botaniker Bjørn H. Larsen og se engas artsmangfold.

Foredraget er i forbindelse med Slåttedagen på Stenberg, hvor kurs i ljåslått gjennomføres tidligere på dagen. Se mer om kurset her: https://mjosmuseet.no/kalender/slattedag-p%C3%A5-stenberg-2019

Dørene åpner kl 18.30. Alle rettigheter.
Bill. kr 200,- (150,- for mdl. i Toten historielag) inkl. bevertning.

Påmelding til evald.fredholm@mjosmuseet.no / tlf. 97980597