...og du, det er badestrand og brygger både utenfor Mjøsas ark på Kapp Melkefabrikk og Mjøssamlingene på Minnesund.